Jan Kamman - Fotograaf van het modernisme
22 juni - 28 september 2014

Rotterdam vormt de bakermat van het zogenoemde Nieuwe Bouwen in Nederland, met de Van Nelle-fabriek als een internationaal hoogtepunt. Velen kennen dit unieke fabrieksgebouw alleen via foto’s en de mooiste daarvan werden kort voor en na de voltooiing gemaakt door Jan Kamman. Hiervoor experimenteerde hij onder meer met de negatiefmontage of dubbeldruk – een techniek waarbij verschillende negatieven op één vel lichtgevoelig papier over elkaar worden geprojecteerd. Dit leidt tot een suggestie van ruimtelijkheid die aansluit bij het streven naar licht, lucht en ruimte van het Nieuwe Bouwen.

Jan Kamman was een vroege vertegenwoordiger van de Nieuwe Fotografie in Nederland. Deze modernistische stroming beoogde een zo objectief mogelijk gebruik van de fotografische mogelijkheden, zonder de artistieke ingrepen en pretenties van de toenmalige ‘kunstfotografie’. Mede doordat zijn archief verloren ging bij het bombardement op Rotterdam, kreeg het werk van Kamman veel minder aandacht dan dat van zijn geestverwanten Gerrit Kiljan, Paul Schuitema en Piet Zwart.

Het Chabot Museum wijdt deze zomer voor het eerst een solotentoonstelling aan het werk van Jan Kamman, die sinds zijn academietijd hecht bevriend was met Henk Chabot (1894-1949). Uit talloze openbare en particuliere collecties zijn originele foto’s en door Jan Kamman vorm gegeven of fotografisch geïllustreerde publicaties bij elkaar gebracht. Een bijzondere bron vormen de albums die de Rotterdamse kunst- en etnograficaverzamelaar Kees Schortemeijer vanaf 1922 samenstelde. Deze unieke albums behoren tot de collectie van het Chabot Museum en bevatten een schat aan informatie over het Rotterdamse kunstklimaat in het interbellum.

De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Flip Bool (voormalig hoofd collectie en onderzoek Nederlands Fotomuseum). Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen.

Meer

Nu te zien

“Ik voel me hier gewoon thuis” - Een compleet overzicht van Armando's privéverzameling werken op papier

19 september 2019 t/m 1 maart 2020


Archief

Branding Rotterdam - de internationale avant-garde tijdens het interbellum in Rotterdam
De internationale Avant-garde tijdens het interbellum in Rotterdam, belicht vanuit

19 maart 2019 t/m 1 september 2019

Chabot van Rotterdam - Schilderijen, beelden, tekeningen
In deze tentoonstelling brede aandacht voor het werk van de

27 november 2018 - 3 maart 2019

Georg Stahl (1903- 1982) - The Language of Informal Art
Deze tentoonstelling geeft een beknopt overzicht van schilderijen en werken

1 juli t/m 30 september

Vrienden voor het leven - Henk Chabot en Adriaan van der Plas
Adriaan van der Plas (1899-1974) en Henk Chabot (1894-1949) waren

4 maart t/m 17 juni 2018

De Stijl van Chabot II - schilderijen en beelden uit de eigen collectie
Op veler verzoek toont het Chabot Museum een brede selectie

31 oktober 2017 t/m 18 februari 2018

Laurens van Kuik - Schilder van het volstrekt moderne
Voor het eerst toont het Chabot Museum de werken van

31 oktober 2017 - 18 februari 2018

Inleven / inlijven - Marjolijn van den Assem ontmoet Henk Chabot
Herinnering aan het weerbarstig  landschap als leidraad en houvast. Deze

20 juni - 22 oktober 2017

De Stijl van Chabot I - Aanwinsten, schenkingen, legaten
De collectie van Henk Chabot (1894 – 1949) en zijn

5 maart - 3 juni 2017

De wereld van Bieling - Organisator, initiator, beeldend kunstenaar
Tegelijk met de tentoonstelling De Stijl van Chabot I,

5 maart - 3 juni 2017

Simultaan Modernisme -
Een internationaal samenwerkingsproject tussen UNESCO Werelderfgoederen Van Nellefabriek

8 oktober 2016 t/m 19 februari 2017